Barnehager, skoler og utdanning på Frysja

Et av de første spørsmålene barnefamilier stiller seg når de ser etter et nytt sted å bo, er som oftest «hvor skal barna gå på skole». Det bygges en barnehage i Frysjaparken med plass til både store og små barn, og en ny barneskole planlegges rett over veien.

Reguleringsarbeidet med en ny skole i næringslokalene til Møller Mobility i Frysjaveien 31 er i gang. Her vil det komme en ny barneskole med flerbrukshall, med plass til rundt 840 elever i 1.-7. trinn. Skolen er planlagt utbygget når nåværende leietakere flytter. Det bygges også en 6-avdelings barnehage i Frysjaparken, som vil stå ferdig når siste del av prosjektet står ferdig. Her vil det bli plasser til både små og store barn.

Samtidig finnes det også alternativer for både barnehager, barne- og ungdomsskoler, og videregående skoler i områdene rundt Frysja.

Barnehage på Frysja

Det finnes en rekke alternativer for barnehagebarn i nærheten av Frysjaparken. Som nevnt bygges det en barnehage i Frysjaparken som vil huse både små og store barn. Utenom den er Stilla barnehage den nærmeste, og huser barn i alderen 1 til 5 år. Like i nærheten ligger også Kjelsås barnehage, og hvis du følger Akerselva et lite stykke nedover, kommer du til Engebråten barnehage.

På Korsvoll ligger Hansemyra friluftsbarnehage hvis man ønsker mer fokus på friluft og utendørsaktivitet.

No items found.

Barne- og ungdomsskole på Frysja

Om du har barn i skolealder finnes det også en rekke gode alternativer i nærhet til Frysja. Rett ved Kjelsås barnehage finner du også Kjelsås skole, som er en barneskole med 1.-7. trinn. Korsvoll skole, Grefsen skole og Tåsen skole, som alle ligger i nærheten til Frysjaparken, har også 1.-7. trinn.

Like ved Engebråten barnehage ligger Engebråten skole, som er en ungdomsskole med 8.-10. trinn. Og når Møller Mobility flytter ut av lokalene sine vil det bygges ut en barneskole et steinkast unna Frysjaparken, med plass til rundt 840 elever.

Videregående skole på Frysja

Når det er tid for videre utdanning, er det ikke uvanlig å velge en studieretning som ikke nødvendigvis finnes i umiddelbar nærhet til hjemstedet. Men det betyr ikke at det ikke finnes videregående skoler i nærheten av Frysja. Blindern VGS tilbyr programområdet språk, samfunn og økonomi, og realfag som biologi, fysikk og kjemi. Nydalen VGS tilbyr studiespesialisering innenfor salg, service og reiseliv, helse og oppvekstfag, og toppidrett.

Alternativene er mange når det gjelder barnehager, skoler og øvrig utdanning i nærheten av Frysja. Disse mulighetene er en stor del av hvorfor Frysja er et godt sted å bo for blant annet barnefamilier.

(Bilder: Wikipedia, Oslo Kommune)

Byggekamera

Live

Annet nytt fra Frysja