Hvordan blir borettslaget Stilla i Frysjaparken?

Utbyggingen av Frysjaparken er godt i gang, og nabolaget begynner å ta form. Vi har tatt en prat med arkitekt bak Stilla borettslag, Torill Solberg i Sweco, for å høre litt om hva tankene bak byggene er, og hva de ønsker å bidra med i nærområdet for å sikre både et fint bygg – men også bærekraft og funksjonalitet.


Variasjon skaper et spennende byrom

Borettslaget er utformet som to kvartaler rundt store felles gårdsrom. Siden fasadene går helt ned til terrenget varierer høyden på byggene mellom 4 og 7 etasjer. 1. etasje vil ha innganger til forskjellige næringslokaler, til selve boligene, og innkjøring til parkeringsanlegg.

Byggene er delvis forskjøvet i forhold til hverandre, og er oppdelt med litt forskjellige fasadeuttrykk for å gi en spennende variasjon i prosjektet. Her er det brukt blant annet tegl, som er bærekraftig, robust, og krever lite vedlikehold. Inngangspartiene er kledd i trespiler for å gi en varm kontrast mot resten av bygget, og alle inngangspartiene peker inn mot lek- og oppholdsarealer.

No items found.

Grønne soner og bilfritt område

Uteområdene spiller også en viktig rolle i utformingen av et borettslag. Selv om man naturligvis tilbringer en del av tiden sin i hjemmet er det alltid en fordel med et tiltrekkende, aktivt og brukervennlig uteområde i umiddelbar nærhet til bygget. Blant annet er uteområdene bilfrie, med unntak av renovasjon, brann og annen nødvendig kjøring. Syklister vil få en egen atkomst fra gårdsrom og inn i sykkelboder, eller direkte inn i parkeringshus fra Frysjaveien.

De grønne sonene i gårdsrommene blir opparbeidet som små hager, og du vil finne frukttrær, prydbusker og annen vegetasjon. Allergifremkallende vegetasjon som bjørk, hassel og or blir ikke brukt i utformingen. Det blir også etablert en egen tursti med mer skogsvennlig vegetasjon i overgangen mot naturområdet opp mot Brekkedammen.

Oppholdsrommene mellom byggene er tilrettelagt for både voksne og barn. Her blir det sandkasser, vippedyr, huskestativ og små lekehytter for de minste, med langbord og småbord for foreldre i tilknytning til lekeområdene. Byggene får også takterrasser og takhager med gode solbelyste felles oppholdsarealer med variert utforming.

Byggekamera

Live

Annet nytt fra Frysja