Nytt «hotell» i Frysjaparken

... men ikke helt som du tror. De forskjellige byggene i Frysjaparken består av hundrevis av boliger, men alle er myntet primært på mennesker. Nå står det et helt spesielt «hotell» innflytningsklart på taket av Frysjaparken.

Et hotell for flaggermus

– Vi åpner et hotell her, helt uten byggetillatelse og det første av sitt slag på Frysja, forteller prosjektansvarlig i Frysjaparken, Nikolai Olsen.

«Bat In» er et gratis tilbud til den lokale bestanddelen av flaggermus i området, og ligger trygt på taket av ett av boligbyggene i Frysjaparken. Hotellet vil fungere som et fristed for flaggermusene i området, som allerede er en fredet og truet art i Norge. Her er de utenfor rekkevidde for rovdyr, og kan bo og yngle i fredelige og harmoniske omgivelser.

Flaggermus som nyttedyr

Foreløpig har ikke Olsen observert at flaggermus har tatt i bruk det nye tilbudet, men han håper de nye naboene vil ta i bruk hotellet etter hvert.

– Flaggermus spiser mye insekter, biller og andre småkryp. De er en naturlig del av det biologiske mangfoldet og gjør en viktig jobb, sier Olsen.

No items found.

Fakta om flaggermus i Norge

• I Norge har vi tolv flaggermusarter og alle lever av insekter.

• De fleste artene holder til sør for Nordland.

• Fire av artene er truet, ifølge Norsk rødliste for arter 2021

• Nordflaggermus er den vanligste arten i Norge. Den yngler i Troms og er påvist helt opp til Finnmark fylke.

• På våren og forsommeren samler flaggermushunner seg i kolonier under hustak, i hule trær eller andre lune og beskyttede steder.

• Omkring begynnelsen av august, når ungene er tre–fem uker gamle, begynner de å øve seg på å fly. Da kan det oppstå situasjoner hvor flaggermus kommer i kontakt med mennesker.

• Flaggermus går i dvale om vinteren. Dvalestedet må være uten forstyrrelser, frostfritt med lave temperaturer på to–åtte grader og med en luftfuktighet høy nok til å hindre uttørring.

• Flaggermus bør ikke bli forstyrret i denne perioden, fordi stadige oppvåkninger tærer for mye på fettlagrene.

• Fra sist i mars til først i mai, avhengig av art og værforhold, våkner de opp. Våren er en kritisk periode for flaggermus, fordi de er magre og det er forholdsvis få insekter å jakte på.

Kilde: Miljødirektoratet

Byggekamera

Live

Annet nytt fra Frysja