Status i Frysjaparken

Hva er det egentlig som bygges på Frysja? Hvor mange leiligheter kommer det i Frysjaparken? Og når skal det stå klart? Nedenfor finner du litt mer info om hva som kommer til å dukke opp av boliger og borettslag i nærområdet i løpet av kort tid.

Frysjaparken består i grove trekk av det som kalles Frysjalia, Kikut, Ager, Stilla og til slutt Frysjatunet. Om du har fulgt med på reguleringsplanen betyr dette henholdsvis felt D, felt C, felt B, og til slutt felt A. Frysjatunet (altså felt A) består av rundt 160 boliger, inkludert en barnehage med seks avdelinger. Underlaget for salgsstart klargjøres i disse dager. Stilla og Kikut er de borettslagene som er under oppføring i dag, og utgjør til sammen felt B.

Det er planlagt å starte byggingen av Frysjatunet (felt A) i løpet av 2024, noe som betyr at vestsiden av Frysjaveien blir ferdigstilt i løpet av 2026.

No items found.

Stilla og Ager borettslag

Stilla og Ager borettslag er i rute, og er forventet ferdigstilt til planlagt tid. Det betyr at Stilla blir ferdigstilt mot våren 2024, og Ager blir ferdigstilt våren 2025. Som en kan se fra byggeplasskamera er kledningen på plass på store deler av Stilla borettslag, hvor de innvendige arbeidene er under full produksjon.

Ager borettslag utgjør det andre byggetrinnet på felt B, og vil derfor bli ferdigstilt noe senere enn Stilla. Likevel er råbygget godt på vei, og håpet er at fasaden mot Stilla og Kikut er ferdigstilt rundt overtagelsen av Stilla Borettslag.

Byggekamera

Live

Annet nytt fra Frysja