Kvikkleiresaken

Det har vært en del spørsmål fra beboere i Frysjaparken og naboer i området om denne saken. Vil vi her oppdatere fortløpende med informasjon, slik at dere er orientert om hva som skjer.

Status kvikkeleiresaken i området

Sist oppdatert 23.05.2023

Høsten 2022 ble det pålagt byggestopp for området vest for Akerselva i forbindelse med kartlegging av kvikkleire i området. Byggestoppen ble opphevet for områdene rundt det som blir Stilla og Ager borettslag etter 24 timer. Dette etter at det ble oversendt tilfredsstillende dokumentasjon på sikker fundamentering i fjellet. I tillegg ble det sendt over dokumentasjon på fundamentering og grunnforhold for områdene rundt det som blir Kikut og Frysjalia borettslag, hvor sistnevnte nå har ferdigattest.

No items found.

I alle deler av Frysjaparken, også de områdene som forøvrig er omfattet av byggestoppen, har det vært gjort omfattende grunnundersøkelser for å kartlegge behov for fundamentering. Kunnskapsgrunnlaget over geotekniske forhold i dette område er etter utbyggers oppfatning, meget godt. Dette er blitt grundig dokumentert og oversendt til Plan- og bygningsetaten, noe som har medført at byggestoppen er opphevet i de områdene det bygges ut.

De grunneierne som er omfattet av byggestoppen mellom Frysjaveien og Akerselva, jobber nå sammen, og har etablert et godt samarbeid med Plan- og bygningsetaten for å avklare videre nødvendige vurderinger og undersøkelser. Plan- og bygningsetaten har opprettet et eget saksnr. for dette arbeidet. For de som ønsker, og som er interessert, kan du følge utviklingen i saken her.

Området som er bygget ut i Frysjaparken er å anse som helt trygt. Det er kun dersom man skal gjøre inngrep i grunnforholdene at det må treffes tiltak, og at disse må vurderes fra kompetent hold.

Byggekamera

Live

Annet nytt fra Frysja

Annet nytt fra Frysja

No items found.